Convocare Adunarea Generala AG

CONVOCARE

Sedinta ADUNARII GENERALE  a membrilor Asociatiei Club Barci Motoare Reparatii Reconstructii Legislatie – Delta Dunarii .

Sedinta AG a membrilor va avea loc pe data de 06.04.2019 la ora 17:00 la pensiunea LA MILUTA (Caraorman).

In cazul in care la data de 06.04.2019 ora 17.00 nu se intruneste numarul minim de membrii asociati si afiliati ( 75% cf ART.18.3) se convoaca o noua AG pentru data de 06.04.2019 la ora 17.30 la aceeasi locatie ( ART.18.5 ). Hotararile vor fi luate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de voturi ale membrior participanti.( ART.18.4).

În cazul în care unul dintre membrii cu drep de vot nu poate participa la şedinţa  ADUNĂRII GENERALE la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un imputernicit ( ART.18.6).

ATENTIE !!!

AU DREPT DE PARTICIPARE  toti membrii afiliati care au cotizatia platita la zi si toti membrii asociati prevazuti in actul constitutiv si care nu s-au retras din Asociatie.

ORDINEA de ZI

  • Alegerea Presedintelui si a Vicepresedintelui
  • Aprobarea cererilor de inscriere cat si a celor de iesire din asociatie.
  • Discutarea si aprobarea propunerilor Consiliului Director:

– Stabilirea cotizatiei pentru anul in curs.

– Planul de tarife pentru serviciile BAZEI NAUTICE din mun. Tulcea str. Debarcaderului, nr. 3, jud. Tulcea

  • Preluarea si dezvoltarea aplicatiei Barci Motoare.
  • Acordarea de sprijin familiei Petcu.
  • Noua organigrama de personal.
  • Plan de buget pentru 2019.
  • Participarea la proiectele ARBDD.
  • Aprobarea Strategiei de Dezvoltare, a programelor de investiţii pentru indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei.
  • Propuneri din partea Membrilor.
Please follow and like us: