Legislatie

 

CERONAV

CONDUCĂTOR AMBARCAŢIUNE PENTRU ACTIVITĂŢI DE

AGREMENT COMERCIAL

Suport de Curs Conducator Ambarcatiune Ambarcatiune cu motor Agrement


 

 

 

 

____________________________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,